O mnie

Wykształcenie

  • 1999 – 2005 – studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  • 2007 – 2012 – udział w III Edycji Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych – kurs zakończony pozytywnie egzaminem. Certyfikat PTTPB nr. 309.
  • 2007 – 2013 –  szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawski Uniwersytet Medyczny.
  • 2009 – 2010 – udział w kursie prowadzonym przez Uniwersytet w Birmingham i EMDR Europe – Certyfikat ukończenia kursu z zastosowania EMDR w leczeniu traumy.
  • 2014 – pozytywnie złożony Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – tytuł specjalisty  w dziedzinie: psychiatra dzieci i młodzieży.
  • 2007 – obecnie – swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
  • 2007 – obecnie – udział w licznych szkoleniach i konferencjach o tematyce psychiatrycznej  i psychologiczno- pedagogicznej.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe jako psychiatra dzieci i młodzieży zaczęłam zdobywać w 2007 roku pracując na Oddziale Dziecięcym Szpitala w Józefowie,  Mazowieckiego  Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji, gdzie dyżurowałam do 2011 roku.

W czasie szkolenia specjalizacyjnego pracowałam w oddziale dziennym i stacjonarnym Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oraz odbywałam liczne staże m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  Poradni Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS. 

Pracę w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej rozpoczęłam w 2008 roku podejmując pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ Ursynów gdzie pracowałam do 2015 roku. Współpracuję również z licznymi poradniami psychiatrycznymi i psychologicznymi:  w latach 2014 – 2020  – Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”, w  roku 2020 – Fundacja Scolar, od 2014 z Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin Allenort, wcześniej noszącej nazwę „ProPsyche Junior”, oraz od 2020 roku  z Warszawskim Instytutem  Psychoterapii.