Oferta

  • diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych do 26 roku życia (m.in. autyzm, Zespół Aspergera),
  • psychoedukacja i rozmowy wspierające dla pacjentów,
  • konsultacje i psychoedukacja dla rodziców/ opiekunów,
  • recepty (w tym refundowane),
  • zwolnienie ZUS ZLA dla opiekunów lub pełnoletnich pacjentów,
  • zaświadczenia lekarskie,
  • opinie lekarskie,

W przypadku nagłych sytuacji życiowych, choroby lub zamieszkania w odległych rejonach Polski po uzgodnieniu, możliwe są wizyty kontrolne i terapeutyczne w formie teleporad.